POLÍTICA DE PRIVACITAT DEVOLUIVAAquesta política de privacitat s'aplica a la web de DEVOLUIVA, S.L.U. (www.devoluiva.com). A aquest efecte, i en les condicions que es recullen en la Política de Privacitat, DEVOLUIVA, S.L.U. podrà comunicar les dades personals a altres empreses del Grup, quan així sigui necessari per a la prestació dels serveis.

Aquesta política de privacitat pot ser modificada, però t'ho comunicarem a través de la pàgina web o per altres mitjans perquè coneguis les modificacions i continuar utilitzant els nostres "Serveis". El fet de continuar gaudint dels nostres "Serveis" després d'haver-te comunicat els canvis, suposarà que estàs d'acord amb les mateixes, llevat que sigui necessari el teu consentiment exprés.

DEVOLUIVA, S.L.U. informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que DEVOLUIVA, S.L.U. es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?


El responsable de tractament de les dades personals que ens facilitis a la pàgina web (www.devoluiva.com) serà la societat DEVOLUIVA, S.L.U. (En endavant, DEVOLUIVA), amb domicili situat en AVINGUDA DIAGONAL, 67, 08019 BARCELONA.

Per a l'adequada gestió en el tractament de les teves dades personals, podràs contactar amb nosaltres per resoldre qualsevol qüestió que necessitis sobre això, a través del correu electrònic contacto@devoluiva.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades?


En DEVOLUIVA podem tractar les teves dades personals per a les finalitats següents:

  1. . Contacte: Gestionar les teves dades personals quan contactes amb DEVOLUIVA mitjançant el formulari de contacte. Així mateix, les teves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar les consultes que ens facis arribar a través dels canals habilitats a aquest efecte en les nostres pàgines web.

  2. Newsletter: mantenir-te informat de les comunicacions sobre activitats, promocions i novetats del sector.

  3. Blog: gestionar les participacions en bloc, mitjançant comentaris.

  4. Organització d'esdeveniments: Gestionar les teves dades personals per a l'assistència dels esdeveniments organitzats per DEVOLUIVA.

  5. Altres Canals: podrem posar-nos també en contacte amb tu i recollir les dades mitjançant altres canals com ara telèfon, correu electrònic, apps amb titularitat de DEVOLUIVA o per mitjà de les xarxes socials, en aquest cas et informarem sobre les finalitats per a les quals tractarem les teves dades, i demanarem el teu consentiment en cada un d'aquests canals.


Quina és la legitimació legal per al tractament de les teves dades?


El tractament de les teves dades relatives a "Contacte", "Newsletter", "Organització d'esdeveniments", "Bloc", i "Altres canals", estan basats en l'acceptació voluntària de la política de privacitat, en virtut del consentiment.

A qui es comuniquen les teves dades?


Les dades demanades per Voxel de "Contacte", "Newsletter", "Organització d'esdeveniments", "Bloc", i "Altres canals", podran ser comunicades a les empreses del grup quan així sigui necessari per a la gestió de la teva sol·licitud o servei.

De la mateixa manera, les dades recollides podran ser comunicades a encarregats del tractament per a la gestió de la sol·licitud o del servei. Aquests encarregats del tractament estan situats tant dins com fora de la Unió Europea. No obstant això, els encarregats de tractament situats fora de la Unió Europea seran seleccionats per complir amb les directrius de l'Escut de Privacitat EUA-UE.

Quan així sigui exigit per llei, DEVOLUIVA podrà comunicar les dades als cossos i forces de seguretat competents o altres òrgans administratius.

Per quant de temps conservarem les teves dades?


Les dades personals seran conservades el temps necessari per a la prestació del servei o mentre no retiris el teu consentiment. Posteriorment, les dades seran suprimits acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades que implica la seva bloqueig, estant disponibles tan sols a sol·licitud de jutges i tribunals, el ministeri fiscal o les administracions públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar i, transcorregut aquest, procedirem a la seva completa eliminació.

Quins són els teus drets?


Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si en DEVOLUIVA estem tractant dades personals que els concerneixen.

De la mateixa manera, tal com queda previst en el Reglament General de Protecció de Dades, tens els següents drets:

  • Accedir a les teves dades: tens dret a accedir i conèixer quines dades personals estem tractant que et concerneixen.

  • Sol·licitar la rectificació o supressió de les teves dades: en determinades circumstàncies, tens dret a rectificar aquelles dades personals que consideres inexactes i que et concerneixin, i que siguin objecte de tractament per part de Voxel o fins i tot, a sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no fossin necessaris per als fins que van ser recollides.

  • Sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades:en determinades circumstàncies, tindràs dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les teves dades, en aquest cas et vam informar que únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions tal com queda previst en el Reglament General de Protecció de Dades.

  • A la portabilitat de les teves dades: en determinades circumstàncies, tindràs dret a rebre les dades personals que et incumbeixin, i que ens hagis facilitat, en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament.

  • Oposar-se al tractament de les teves dades: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, tindràs dret a oposar-te al tractament de les teves dades en el cas, deixaríem de tractar-los llevat que, per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions


Així mateix, tens dret, en qualsevol moment, a oposar a l'enviament de publicitat per mitjans electrònics tant pròpia com de tercers, i retirar qualsevol dels teus consentiments, sense que això afecti al tractament previ basat en aquest consentiment.

Podràs exercir els drets anteriorment descrits, mitjançant sol·licitud escrita dirigida a voxel DEVOLUIVA, S.L.U., al domicili postal AVINGUDA DIAGONAL, 67, 08019 BARCELONA, quarta planta, o bé enviant un correu electrònic a contacto@devoluiva.com. indicant en tots dos casos "Política de Privadesa".

Finalment, indicar-te que pots presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no tinguis el satisfacció en l'exercici dels teus drets. Pots posar-te en contacte a través de la seva pàgina web: https://www.aepd.es/